VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
Organizujemy również kursy uzupełniające w innym terminie - uruchomienie grupy zależy od liczby chętnych. Nauka języka polskiego przeprowadzane są na trzech poziomach nauczania: A1, A2, B1, B2. Poziomy zostały wyznaczone zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).
Kurs będzie obejmował naukę języka metodą komunikatywną, polegającą na ciągłym używaniu języka polskiego, niezależnie od poziomu zaawansowania grupy. Zajęcia, również te na poziomie zupełnie początkującym, odbywają się wyłącznie w języku polskim.
Absolwenci kursu nabędą umiejętności niezbędne w codziennej komunikacji oraz poznają słownictwo pomocne w pracy zawodowej.
Kurs obejmuje 68 godz. ( 3 godz. dziennie, 5 razy w tygodniu). Cena całego kursu 999 zł.
Czas rozpoczęcia 01 sierpnia 2017r.
Zapisy: Szkoły Beaty Mydłowskiej ul. Kaleńska 3, Warszawa
tel. 22 619 32 25