VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
O przyjeciu do szkół policealnych Beaty Mydłowskiej decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia do szkół policealnych jest złożenie w sekretariacie szkoły przy ul. Kaleńskiej 3 kompletu następujących dokumentów:
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagana matura),
  • 3 zdjęcia 37×52 mm (podpisane na odwrocie),
  • ksero dowodu,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauk (skierowanie na badania lekarskie otrzymuje się w momencie podpisania umowy ze szkołą),
  • podpisanie umowy (kontraktu) ze szkołą,
  • kwestionariusz osobowy - plik do pobrania
  • podanie o przyjęcie do szkoły - plik do pobrania
Wpisowe – 0 zł NABÓR NA SEMESTR ZIMOWY TRWA DO 15 WRZEŚNIA, NA SEMESTR LETNI DO 15 MARCA.